You can find out more information on our wiki (in russian). 


Staff:

 

 


Prof. Tatyana V. Murzina - head of the lab
Ph.D. (Physics), Anton I. Maidykovsky
Ph.D. (Physics), Irina Kolmychek
 
Ph.D.(graduate) students:
   
Svjakhovskiy S.
Krutianskiy V.
Bykov A.
Mamonov E.
 

M.S.(undergraduate) students:

   
Chekhov A.
Novikov V.
Kopylov D.
Shaimanov A.
 

Former members:

   
Markin D.
Averkin E.
Tsibulkiy S.
Mitrykovskiy S.
Il'ya Razdolskiy< Igor Krivenko
Andrey Antipov
Alexey Osipov
Ermushev A.V.
Mishina E.D.
Baranova I.M.
Petukhov A.V.
Klevtsov A.M.
Misuryaev T.V.
Trunov A.
Kobljakov N.V.
Dolgova T.V.
Fedyanin A.A.
Martemyanov M.G.
Avramenko V.
Kim E.M.
Fokin Yu. G.
Didenko N.
Sychev F.Yu.
Bessonov V.O.
Gusev D.G.
Dubrovina N.V.
 


back  | index